Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

październik 2018

20181015
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych

Data: 15.10.2018 - 16.10.2018
Czas rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności
Kontakt: kultura.uj.konferencja@gmail.com
Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych

(15-16 października 2018 r.)

W trakcie konferencji przedmiotem dyskusji proponujemy uczynić różnorodne gatunki wypowiedzi, które nazywamy „tekstami”, chociaż w wielu przypadkach ich oddziaływanie nie ogranicza się do słowa pisanego. Ich wspólnym elementem, jest związek z sacrum - dobrze odczuwany przez użytkowników, niekiedy wbrew intencjom ich twórców i pierwotnemu przeznaczeniu. Naukowemu oglądowi poddać chcemy nie tylko teksty liturgiczne i kanoniczne, doktrynalnie poprawne, ale również ich popularne przekształcenia oraz adaptacje, apokryfy; gatunki przeznaczone do dewocji i zastosowań prywatnych, takie jak: modlitwy okolicznościowe, formuły magiczne i o charakterze amuletowym. Nie ograniczamy się również do tradycyjnych form przekazu. Wobec obserwowanych zmian kulturowych konieczne bowiem, są badania treści krążących współcześnie - nieformalnie i w obiegu elektronicznym, wirtualnym.

Ciekawy dla nas jest nie tyle aspekt teologiczny i filologiczny wskazanych form wypowiedzi o charakterze religijnym, ale konteksty kulturowe, w jakich funkcjonują oraz sposoby wykorzystania tych tekstów przez współczesnych odbiorców.

Do aktywnego udziału w przedsięwzięciu i zgłaszania propozycji tytułów wystąpień zachęcamy w  szczególności antropologów, etnologów, historyków, kulturoznawców, religioznawców, literaturoznawców, a także osoby podejmujące w swych badaniach wskazaną problematykę lub zainteresowanych funkcjonowaniem i kulturotwórczym oddziaływaniem szeroko rozumianych tekstów łączonych z różnymi religiami.

Wśródinteresujących nas tematów znajdują się następujące, przykładowe zagadnienia:

 • Kulturowe oddziaływanie kanonicznych tekstów judaizmu, chrześcijaństwa, islamuwkontekstach pozasakralnych,
 • Funkcjonowanie apokryfów i tekstów niekanonicznych w kulturach,
 • Księgi religijne, modlitewniki, druki ulotne jako dziedzictwo materialne i duchowe,
 • Przekształcenia tradycyjnych narracji religijnych w kulturach ludowych,
 • Praktyki i wierzenia związane z księgami i innymi tekstami religijnymi,
 • Popkulturowe trawestacje tekstów religijnych,
 • Teksty religijne w Internecie.

Komitet organizacyjny i naukowy:

 • dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. IAE PAN
 • dr hab. Leszek Korporowicz
 • dr Renata Hołda
 • dr Paweł Plichta
Pliki do pobrania
Zaproszenie na konferencję
Program konferencji