Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

maj 2017

20170522
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Wielokulturowość – fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny?

Data: 22.05.2017
Czas rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: Willa Decjusza, ul. 28 Lipca 1943 r. 17a, Kraków
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontakt: multiculturalism17@gmail.com
Wielokulturowość – fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny?

(22 maja 2017 r.)

Idea konferencji

Zagadnienie multikulturowości wpisuje się w debatę o płynnej nowoczesności, by przypomniećokreślenie Zygmunta Baumana, a przez to jako zjawisko społeczne coraz częściej bywa oceniana z pozycji biegunowych względem siebie. Wielokulturowość jako dziejący się proces ma więc swoich zwolenników, jak i przeciwników, przy czym wyrażane w jej trakcie poglądy corazczęściej zyskują rangę kategorycznych. Doświadczenia państw europejskich z nieskuteczną kontrolą nad napływem uchodźców z obszaru Bliskiego Wschodu - w połączeniu z brakiem klarownej wizji polityki imigracyjnej ze strony tychże państw i całej Unii Europejskiej - rodząkonkretne skutki społeczno-polityczne. Rośnie więc społeczna niechęć do utrzymywania politykiwzajemnie otwartych granic między państwami UE z jednej strony, z drugiej zaś przekłada sięna wzrost znaczenia ugrupowań politycznych o profilu zdecydowanie prawicowym. Postawy aprobujące inność, czy też tolerancyjne wobec niej ustępują pola ksenofobii motywowanej etnicznym czy wręcz rasowym ekskluzywizmem. Sprzyja to generalnie ujmowanej niestabilnościsystemowej włącznie z kontestowaniem modelu rywalizacji politycznej w demokracjach europejskich.

U podstawy dynamicznego fenomenu multikulturowości znajduje się model relacjimiędzykulturowych, którego natura jest równie dynamiczna. I nie może być inna. Model tenwinien być regulowany poprzez stabilne i aprobowane przepisy prawne oraz winien wynikaćz wzajemnej otwartości kulturowej. To założenie teoretyczne jest jednak niezwykle trudne odstrony praktycznej, a dla zwolenników poglądów ksenofobicznych wręcz niemożliwe dospełnienia. Najbliższe miesiące pokażą znaczenie tych ostatnich w Europie.

Komitet organizacyjny:

  • prof. dr hab. Tadeusz Paleczny
  • dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. UJ
  • dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska
  • dr Małgorzata Kołaczek
  • mgr Jakub Kościółek

Partnerzy:

  • Fundacja Dialog-Pheniben
  • Stowarzyszenie Interkulturalni PL
Pliki do pobrania
pdf
Opis konferencji
pdf
Program konferencji
pdf
Plakat konferencji
pdf
Conference Description
jpg
Logotyp