Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2016

20161121
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Krakowska Szkoła Historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne

Data: 21.11.2016 - 22.11.2016
Czas rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Dom Polonii, Rynek Główny 14, Kraków
Organizator: Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Witryna internetowa wydarzenia: www.facebook.com/kshapth
Krakowska Szkoła Historyczna a Polskie Towarzystwo Historyczne

Konferencja naukowa w ramach 130. rocznicy powstania Towarzystwa Historycznego (21-22 listopada 2016 r.)

Powstanie w II połowie XIX wieku tzw. krakowskiej szkoły historycznej a następnie szkoły neokrakowskiej wynikało z potrzeby refleksji nad narodową przeszłością. Związani z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie wybitni historycy na podstawie badań źródłowych stawiali śmiałe tezy o przyczynach upadku Rzeczypospolitej, proponowali syntetyczne ujęcia dziejów Polski i postulowali prowadzenie samoistnych ale też zorganizowanych i systematycznych prac historycznych. Formą ich szczególnego zaangażowania na rzecz niepodległości Polski była walka piórem głównie w ramach Towarzystwa Historycznego powołanego jeszcze pod zaborami w 1886 roku we Lwowie. Od początku działalności Towarzystwo stawiało sobie jako cel wzbudzanie i popieranie rozwoju nauk historycznych.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w ramach środowiska i instytucji Towarzystwa (przekształconego następnie w Polskie Towarzystwo Historyczne) podjęto starania o realizację zarysowanej przez Władysława Konopczyńskiego idei stworzenia „wspólnej organizacji świata historycznego”. Znaczące miejsce w tych pracach mieli uczeni wywodzący się z krakowskiej szkoły historycznej. Istotnym elementem były także merytoryczne polemiki i spory o sposoby postrzegania i przedstawiania dziejów przez przedstawicieli tejże. Choć II wojna światowa a następnie powojenne działania komunistycznej władzy położyły kres krakowskiej szkole historycznej, to jej wpływ na oblicze polskiej historiografii – mimo narzuconej marksistowskiej ideologii – był wciąż obecny. Komunistyczne intencjonalne działania na lata zmarginalizowały wielowymiarowe zasługi dla nauki i kultury wielu wybitnych historyków. Ten fakt oznaczał również zanik zainteresowania ich dorobkiem zagranicą.

W trakcie konferencji w poniedziałek 21 listopada o godzinie 10.40 odbędzie się prezentacja najnowszej publikacji Muzeum Historii Polski i Ośrodka Myśli Politycznej Władysław Konopczyński, Dziennik. 1918–1921, cz. 1–2, wstęp P. Biliński, oprac. P. Biliński, P. Plichta, Warszawa–Kraków 2016. Książka jest kolejną z serii wydawniczej „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki” opracowanej przez Muzeum Historii Polski, której celem jest uczczenie pamięci zasłużonych budowniczych Polski niepodległej w 1918 roku.

Konferencja finansowana w ramach umowy 888/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Konferencja dofinansowana ze środków Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”. Patronat medialny Radio Kraków.

Pliki do pobrania
pdf
Program konferencji