Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2016

20160929
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Czym jest bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie? Wyzwania teoretyczne i praktyczne

Data: 29.09.2016
Miejsce: ul. Gronostajowa 3, Kraków
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontakt: conference.ism@gmx.com
Czym jest bezpieczeństwo kulturowe we współczesnym świecie? Wyzwania teoretyczne i praktyczne

(29 września 2016 r.)

Celem konferencji jest rozpoczęcie interdyscyplinarnej debaty nad zjawiskiem bezpieczeństwa kulturowego, jako jednego z priorytetowych wyzwań współczesnych nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych i nauk o kulturze. Konferencja, zgodnie z intencjami organizatorów, stanowić będzie forum wymiany myśli oraz wielopoziomowej analizy kulturowej różnorodności, decydującej o złożonej rzeczywistości politycznej, gospodarczej czy społecznej.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów oraz doktorantów, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętego bezpieczeństwa kulturowego. W szczególności zapraszamy młodych badaczy z dziedzin takich jak nauki polityczne, nauki o kulturze, nauki o bezpieczeństwie, socjologia, historia, antropologia, psychologia oraz filozofia, by umożliwić wielopłaszczyznowe przedstawienie problematyki zjawiska.

Forma konferencji

Formuła konferencji łączy w sobie elementy referatu oraz dyskusję nad zagadnieniami poruszonymi przez prelegentów. Celem usystematyzowania szerokiej problematyki, indywidualne referaty zostaną przyporządkowane do wyznaczonych przez organizatorów paneli tematycznych. W każdym panelu moderator będzie pełnił rolę prowadzącego dyskusję. Czas przeznaczony dla prelegentów nie może przekraczać 15 minut. Następnie moderator każdego panelu rozpocznie 30 minutową dyskusję problemową nad poruszonymi zagadnieniami, w związku z tym prelegenci zobligowani zostaną do przesłania do dnia 20 września artykułów bądź wersji roboczej artykułów, zawierającej najważniejsze tezy, argumenty oraz wnioski. Obrady będą prowadzone w języku polskim.

W dniu konferencji przewidziana jest również debata ekspercka, w której udział wezmą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowiący Radę Naukową konferencji.

Planowane jest również wydanie zwartej, recenzowanej monografii dotyczącej problematyki bezpieczeństwa kulturowego, do której serdecznie zapraszamy prelegentów do wysyłania swoich artykułów. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają możliwość odrzucenia artykułu w przypadku negatywnych recenzji. Szczegółowe informacje zostaną wysłane do uczestników po zakończeniu konferencji.

Pliki do pobrania
Informacje o konferencji