Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje naukowe

Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2014

20140306
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Oblicza postpamięci

Data: 06.03.2014
Czas rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: Dom Polonii, Rynek Głowny 14
Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Witryna internetowa wydarzenia: www.650.uj.edu.pl/event/oblicza-postpamieci/
Oblicza postpamięci

Konferencja w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego (6 marca 2014 r.)

Termin „postpamięć” został zaproponowany przez Marianne Hirsch, by opisać tzw. pamięć odziedziczoną. Jest to pamięć drugiego pokolenia, czyli potomków generacji, która przeżyła zbiorową traumę. Pamięć ta jest w pewnym sensie pamięcią fałszywą, bo dotyczy zdarzeń, które nie były obiektem bezpośredniego doświadczenia. Niemniej jednak zdarzenia te wrastają z taką siłą w świadomość kolejnych pokoleń, że są odczuwane przez jego przedstawicieli jako własne. Postpamięć charakteryzuje zatem doświadczenie osób, które dorastały (lub dorastają) w świecie zdominowanym przez narrację odnoszącą się do czasu przed swoim narodzeniem. Termin „postpamięć” odnosi się przede wszystkim do doświadczeń dzieci ofiar Holocaustu, ale bywa używany również w odniesieniu do społeczeństw, które w jakimś momencie historii dotknęła zbiorowa trauma.

Tematyka ta stała się przedmiotem dociekań podejmowanych przez badaczy z bardzo zróżnicowanego kręgu dyscyplin. Owa różnorodność znajduje odzwierciedlenie w programie konferencji, która tym samym stanie się także forum wymiany i konfrontacji poglądów, doświadczeń oraz propozycji badawczych. Będziemy gościć 39 referentów reprezentujących najważniejsze polskie ośrodki naukowe. Sesje tematyczne poświęcone zostaną m.in. związkom postpamięci z literaturą i sztuką, filmem i fotografią, światem nowych mediów, międzypokoleniowym przekazem doświadczeń.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera
dr Wojciech Mazur (sekretarz)
dr Paweł Plichta

Pliki do pobrania
Program konferencji
Zeszyst streszczeń