Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Humanistycznych Problemów Nauk o Kulturze

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ

dr hab. Andrzej Porębski, prof. UJ

andrzej.porebski@uj.edu.pl


ur. 1958 r. w Krakowie, pracownik naukowo-dydaktyczny UJ

wykształcenie: studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, magisterium z socjologii (1980), doktorat z socjologii (1989), habilitacja na Wydziale Filozoficznym z socjologii UJ (2012). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu socjologii narodu, socjologii kultury i stosunków etnicznych, w tym dwóch monografii (Europejskie mniejszości etniczne. Geneza i kierunki przemian (Kraków 1990), oraz Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu (Kraków 2010).

praca dydaktyczna: wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie, z następujących przedmiotów: metodologia nauk społecznych, metody i techniki badań społecznych, relacje międzykulturowe Europy, mniejszości etniczne w Europie Zachodniej, demograficzne uwarunkowania wielokulturowości, socjologia rodziny, socjologia wychowania, wprowadzenie do socjologii, socjologia kultury.

prace organizacyjne (wybrane):
prodziekan na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2012-2019);
2019/2020 p.o. dziekana WSMiP
współorganizator międzynarodowej konferencji Światowe Dni Młodzieży. Źródła i rozwój idei (UJ, Kraków 2016)
współorganizator II Kongresu Uczonych Polskiego Pochodzenia (1983)
współorganizator kilku edycji Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1985-1990 (programy dla grup niemieckojęzycznych)
kierownik Biura w Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie (1994-2001)
dyrektor Centrum Edukacyjnego w Stowarzyszeniu Chrześcijańskich Dzieł Wychowania w Krakowie (2001-2002).

Zobacz publikacje